Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie klubu se datuje rokem 1982, kdy členové trampské osady Sanites of Army Beroun renovovali vozidla značky Škoda Tudor ve vojenské kamufláži a natrvalo propadli svému koníčku, který se stal jejich vášní - renovaci a zachovávání historické vojenské techniky. Postupem času renovovali další automobily české značky Škoda - bojové Tudory a pomohli přitom vzniku Klubu bojových Tudorů. V probíhajících létech následovaly mnohdy velmi náročné renovace i jiných zástupců vojenské historické techniky. Členové klubu se s těmito vozidly zúčastňovali různorodých srazů vojenských vozidel až přišel den D, den založení klubu vojenské historie. Na ustavující členské schůzi dne 3. listopadu 1994 vznikl Klub vojenské historie Sanites Car Beroun České Republiky.

V tomto roce se největší uskutečněnou akcí stala Expedice Beroun - Normandie - Beroun, kdy členové klubu se svými vozidly vyrazili po vlastní ose západní Evropou, postupně Spolkovou republikou Německo, Lucemburskem, Belgií a Francií, kde se zúčastnili oslav výročí 50. let vylodění spojeneckých vojsk v Normandii za II. světové války. V průběhu celé této akce posádky ujely 3.850 kilometrů bez závažnějších poruch a úspěšně se vrátily do ČR. Této akce se zástupci našeho klubu zúčastnili v následujících letech ještě několikrát a stanuli jak na půdě Anglické, tak na půdě Francouzské, kde uctili památku našich dědů a otců, kteří zde bojovali za 2. světové války.

Klub v následujícím období nabývá na síle členské základny, s tím souvisí i rozrůstání vozového parku členů a začíná v rámci berounského regionu pořádat klubové akce celostátního charakteru, např. pravidelné Berounské srazy vojenských a užitkových vozidel v prostoru cvičiště AČR Veselá, později v lomech na Lejškově a prosincový MILITARY MASH BÁL BEROUN - společenský večer při country, dobrém moku a ve společnosti kamarádů ve slušivých uniformách. Klub si je schopen vzhledem ke své vybavenosti vojenským materiálem kdekoliv postavit polní tábor. V rámci svých možností napomáhá k činnosti i jiným organizacím např. Skautům či Klubu KLUBÍČKO Beroun, Ústavu sociální péče Lochovice a Ústavu pro mentálně postiženou mládež Suchomasty, s nímž ve spolupráci klub v minulosti pořádal Klubový dětský den.
 
Klub se stal součástí dvou významných organizací: AKHV ČR ( Asociace klubů historických vozidel ČR ) a ÚAMK ČR ( Ústředního automotoklubu ČR ), kde si již udělal svou aktivitou dobré jméno. Nejvyšším oceněním klubu je zařazení 7. ročníku Berounského srazu na Veselé, který proběhl ve dnech 1. - 3.6.2001, do kalendáře akcí FIVA ( Mezinárodní federace historických vozidel ) v kategorii FIVA B jako setkání majitelů a příznivců historické užitkové a vojenské techniky s mezinárodní účastí. Klub se stal v roce 2000 jedním ze zakládajících členů UKUVHT ČR ( Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky ).
 
V dalších letech rozvíjí KVH Sanites Car Beroun činnost v oblasti vojenské historie, pořádání již tradičních srazů, military bálů a účastní se srazů vojenské techniky, které pořádají spřátelené kluby (Kolín, Písek, Jičín, Milovice, Mohelnice a další). Mnoho členů vyráží se svojí technikou na expedice po vojenských památkách v naší republice i v zahraničí, zejména do vojenských prostorů, na objekty opevnění apod. Práce ve volném čase se soustřeďuje především na rekonstrukci a udržování objektů bývalého vojenského autoparku na Zdejcině u Berouna, kde má klub hlavní základnu. Členové klubu renovují a udržují další získanou vojenskou techniku.
 
V roce 2002 krutě zasáhnou katastrofální povodně téměř celé území Čech a jedna z nejhorších je právě na Berounce, která jindy poklidně protéká malebným údolím Křivoklátska a Českého krasu. KVH Beroun nemůže stát nečinně stranou a ihned se se svojí technikou zapojuje do záchranných prací ve městě Berouně a okolí. Společně se spřáteleným K.V.H.V. 2000 Jarov nasazuje od 19:00 dne 12.8.2002 do boje s nelítostným živlem přes 25 lidí a 15 vozidel se zvýšenou průchodností terénem a to nepřetržitě po celý týden. Je to nejpočetnější složka podléhající přímému řízení Krizového štábu města Beroun. Podílí se především na záchraně lidských životů, majetku a evakuaci obyvatelstva ze zaplavených oblastí. Po opadnutí vysoké vody členové hlídají nepřetržitě celou oblast Na hrázi proti rabování. Celý týden dnem i nocí v místech bez dodávek vody a elektřiny a plynu se uplatnili i cvičení čtyřnozí kamarádi některých členů. Za tuto obětavou pomoc se klubu dostává uznání od obyvatel i od městských zastupitelů a z dalších oficiálních míst. V roce 2003 je klubu nabídnut vstup do složek Integrovaného záchranného systému ČR. Tento návrh je na klubové schůzi přijat a vybraná vojenská a vyprošťovací technika včetně posádek tak bude do budoucna v případě živelných katastrof, velkých dopravních a jiných neštěstí v oblasti Berounska a Hořovicka pomáhat při jejich odstraňování a při záchraně lidských životů.
 
V roce 2003 a 2004 se oficiální klubový sraz a tradiční dětské dny stěhují na území opuštěného lomu na Lejškově v katastru obce Suchomasty. Vzhledem k nepochopení zastupitelstva obce Suchomasty si však pro pořádání srazů musíme hledat nové prostory. Po nabídce spřáteleného klubu KVHV 2000 Beroun pořádáme několik srazů na pozemcích tohoto klubu – na Jarově, kde KVHV 2000 Beroun pořádá zářijový sraz vojenské techniky. Po předčasné smrti zakladatele a předsedy KVHV 2000 Beroun Míly Chalupeckého – vynikajícího člověka i kamaráda, pořádají oba berounské kluby na Jarové Memoriál Miloslava Chalupeckého. V roce 2009 se náš klub rozhoduje pro obnovení tradice klubových srazů a pořádá úspěšný XIV. Berounský sraz v prostoru naší základny na Zdejcině, což se ukazuje jako nejlepší řešení, vzhledem k tomu, že na základně jsou všechny předpoklady pro pořádání takového srazu – asfaltové plochy, obytné budovy, garáže, dílny, elektřina atd. Součástí srazu je tradiční orientační závod a odpolední vyjížďka do Solvayových lomů, kde si účastníci mohli prohlédnout výstavu stabilních motorů, parních válců a další raritní historické techniky. V neděli jsme pak zájemce vzali do veřejnosti nepřístupných štol lomů Amerika, což byl dle slov účastníků obrovský zážitek. V pořádání srazů v podobném duchu pokračujeme i v dalších letech. Navštívili jsme např. důl Chrustenická šachta, lom Čertovy schody nebo bitvu z II. světové války velkých modelů letadel na letišti v Hořovicích. Každé sobotní srazové odpoledne je zakončeno broděním Berounky v centru města, což je pro účastníky i obyvatele Berouna velká atrakce a podívaná.  Sraz na Zdejcině si získává značnou popularitu a každý rok k nám jezdí kolem 100 vojenských vozidel.
Pokud jste historii našeho klubu dočetli až sem, přejeme Vám příjemnou zábavu při prohlížení našich webových stránek.
17_1407752196.jpg